Stap 1: Verificatie huidige beschermingszones en kwetsbaarheid

De geohydrologische opbouw in samenhang met de filterstelling van de winputten geeft een beeld van de hydrologische kwetsbaarheid van de onttrekking. Deze hydrologische kwetsbaarheid dient overeen te komen met de aangetoonde kwetsbaarheid van de winning op basis van de ontwikkeling van de kwaliteit van het onttrokken water of isotopenanalyses. Wanneer hier een inconsistent beeld uit naar voren komt is dit reden om nader onderzoek te doen naar de herkomst van het onttrokken grondwater (Stap 2). Voor nieuwe winningen is deze informatie nog niet beschikbaar.