Stap 4: Bepaal hydrochemische kwetsbaarheid

Op basis van de stroombaan- en reistijdverdeling uit stap 2 is te bepalen of binnen het intrekgebied van de winning gebieden aanwezig zijn die op basis van de hydrochemische kwetsbaarheid zeer kwetsbaar zijn voor uitspoeling van verontreinigende stoffen. Hydrochemische kwetsbare gebieden zijn bijvoorbeeld gebieden die in bodem en ondergrond een zeer laag gehalte aan organisch stof hebben waardoor de bufferende werking van de ondergrond zeer laag is en verontreinigingen niet of nauwelijks gebonden of afgebroken worden. Voor deze inzichten kan gebruik worden gemaakt van landelijk beschikbare bestanden over samenstelling bodem en ondergrond en inzichten in de ontwikkeling van de ruwwaterkwaliteit en de ondiepe grondwaterkwaliteit.

Wanneer deze gebieden voorkomen binnen de 25-jaarszone kunnen deze optioneel aangewezen worden als “zeer kwetsbaar gebied voor grondwaterverontreiniging”. Binnen deze zeer kwetsbare gebieden gelden aangescherpte regels voor grondwaterbescherming. Voorbeelden van aangescherpte regels kunnen zijn: een verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, op maat gemaakte regels voor gebruik van meststoffen en regels voor de infiltratie van oppervlaktewater.

Wanneer deze gebieden voorkomen binnen de 100-jaarszone kan optioneel een 100-jaars attentiezone voor het gebied vastgesteld worden (in lijn met het concept “beschermen om te blijven”)