Herijking Grondwaterbeschermingsbeleid

In 2017 is door Vewin en IPO een verkenning opgestart om na te gaan op welke wijze de bescherming van de drinkwatervoorziening in Nederland toekomstbestendig kan worden geborgd. Naast de aanwijzing van Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s) en ontwikkeling van adaptieve strategieën, maakt ook de herijking van het beschermingsbeleid onderdeel uit van de verkenning.

Voorstellen voor herijking / toolkit

Dit digitale rapport beschrijft een aantal voorstellen voor de herijking van het beschermingsbeleid. Het betreft voorstellen die beoordeeld zijn als werkbaar, waar draagvlak voor is of kan ontstaan en die bijdragen aan de uniformering en uitlegbaarheid van het provinciaal beleid. Achtereenvolgens komen aan de orde: het bepalen van beschermingszones en de kwetsbaarheid van een winning, bescherming in de diepte, realiseren van harmoniërende functies, aandacht voor infiltrerend oppervlaktewater, generiek beleid voor opkomende stoffen, vergunningverlening, toezicht en handhaving en bescherming ASV's.

Leeswijzer

Bovenaan deze pagina vindt u de tabbladen die verwijzen naar deze verschillende thema's. Door op deze thema's te klikken komt u op de desbetreffende pagina. Binnen deze pagina's kunt u via het linkermenu door het thema navigeren.