Hydrologische kwetsbaarheid

Hoe groter de kans is dat verontreinigingen vanaf maaiveld kunnen doordringen tot in de winputten, des te kwetsbaarder is een winning. Hydrologische en hydrochemische eigenschappen van de ondergrond bepalen uiteindelijk de kwetsbaarheid:

  • Hydrologische kwetsbaarheid – snelheid waarmee het water de winputten bereikt;

  • Hydrochemische kwetsbaarheid – het gedrag van verontreinigingen in de ondergrond afhankelijk van de chemische samenstelling van het sediment.

Een winning is kwetsbaarder naarmate het water vanaf maaiveld eerder bij de winputten arriveert en als verontreinigingen in de ondergrond niet worden vastgelegd of vertraagd.

Voor de hydrologische kwetsbaarheid kan gebruik worden gemaakt van de inzichten uit de gebiedsdossiers en leeftijdsverdeling (gemodelleerd of met behulp van isotopenonderzoek gemeten) van het onttrokken water. De leeftijdsverdeling van het onttrokken water kan worden weergegeven via responsecurves (zie onderstaand figuur ter illustratie). Voor het bepalen van de kwetsbaarheid is vooral het aandeel ‘jong’ water in de winning van belang. Voor dit 'jonge' water is er immers minder kans gebruik te maken van de bufferende werking van bodem en ondergrond door zowel reistijd als afgelegde weg.

Figuur: Responsecurve geeft de leeftijdsverdeling van het onttrokken water bij de winputten weer (ter illustratie).