Voorstel stimuleren van harmoniërende functies

In gebiedsprocessen en bijvoorbeeld in de Omgevingsvisies van provincies en gemeenten kan aandacht besteed worden aan het stimuleren van harmoniërende functies in grondwaterbeschermingszones. Het gaat dan bijvoorbeeld om de functies grondwatervriendelijke landbouw, natuur, (nieuwe) woonwijken en recreatie.