Recreatie

Naast recreatie in natuurgebieden binnen grondwaterbeschermingsgebieden, zijn ook andere vormen van recreatie goed te combineren, denk bijvoorbeeld aan een golfbaan of een recreatiepark. Uiteraard dient dan wel bij het beheer van deze recreatieve voorziening rekening gehouden te worden met de voorwaarden die gelden in de grondwaterbeschermingszone.