Combinaties van functies

Verder kan er ook gedacht worden aan een combinatie van functies, zoals waterberging, natuur en recreatie. Een voorbeeld hiervan is de waterberging Dakhorst bij waterwinning Wierden (zie kader).

Als meerdere functies dezelfde grond gaan gebruiken, is ten allen tijden bewustwording voor de bron van het drinkwater, maar ook het gebruik van belang. Waterbedrijven zetten hier steeds meer op in. Ook wordt steeds vaker aandacht gevraagd voor waterbesparing. Zie bijvoorbeeld www.beschermjedrinkwater.nl, een initiatief van Vitens en partners, als voorbeeld.