Begrenzing aan de bovenkant

Voor de begrenzing aan de bovenkant bestaan de volgende bouwstenen:

Bouwsteen I

Bouwsteen I: begrenzing aan maaiveld, indien een beschermende laag aan maaiveld begint of ondiep zit, zodat beschadigingen worden uitgesloten;

Bouwsteen II

Bouwsteen II: begrenzing boven de bovenkant van een beschermende laag, indien deze eenduidig aan te wijzen is en het risico op beschadigen van de beschermende laag is uitgesloten. Hiervoor kan een veiligheidsmarge worden voorgeschreven, zodat ingespeeld wordt op de praktijk van boringen.

Voor de begrenzing aan de zijkant bestaat de mogelijkheid om naast te beschermen grondwatervoorraad een bufferzone aan te wijzen (Bouwsteen X). Het doel van deze bufferzone is om uitstralingseffecten op de kwaliteit van de beschermde grondwatervoorraad en verkleining van de reistijden te voorkomen. Binnen deze bufferzones zouden doorboringen wel toegestaan kunnen worden, terwijl aan injecties en onttrekkingen extra voorwaarden zijn verbonden. Het aanwijzen van extra zones is echter niet overal praktisch haalbaar of gewenst.