Achtergrond

In het huidige grondwaterbeschermingsbeleid spelen de grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones een belangrijke rol in het beheersbaar houden van de risico’s van ondergronds ruimtegebruik voor de openbare drinkwatervoorziening.

Begrenzing in de diepte

De toename van ondergrondse activiteiten geeft aanleiding om de beschermingszones expliciet aan de onderkant te begrenzen.

Hydrologische basis

Een voorwaarde om een beschermingszone in de diepte te kunnen begrenzen is de aanwezigheid van een aanwijsbare hydrologische basis (een kleilaag of gesteente) met voldoende dikte, continuïteit en weerstand om verticale doorwerking van effecten

Afwegingen begrenzing in de diepte

Het expliciet begrenzen van beschermingszones en ASV's aan de boven- of onderkant is alleen mogelijk onder het uitgangspunt dat de integriteit van beschermende lagen binnen de zones behouden blijft.

Voorstel begrenzing in de diepte

In het voorstel voor begrenzing in de diepte wordt onderscheid gemaakt tussen begrenzing aan de bovenkant, zijkant (bufferzone) en onderkant. Hierbij kunnen de volgende bouwstenen worden overwogen.

Begrenzing aan de bovenkant

Voor de begrenzing aan de bovenkant bestaan de volgende bouwstenen:

Begrenzing aan de onderkant

Voor de begrenzing aan de onderkant bestaan de volgende bouwstenen (zie volgende figuur):