Afwegingen begrenzing in de diepte

Het expliciet begrenzen van beschermingszones en ASV's aan de boven- of onderkant is alleen mogelijk onder het uitgangspunt dat de integriteit van beschermende lagen binnen de zones behouden blijft. Hierbij spelen een aantal afwegingen, zie onderstaande tabel.

Tabel: Overzicht van de verschillende afwegingen bij beschermen in de diepte