Voorstel begrenzing in de diepte

In het voorstel voor begrenzing in de diepte wordt onderscheid gemaakt tussen begrenzing aan de bovenkant, zijkant (bufferzone) en onderkant. Hierbij kunnen de volgende bouwstenen worden overwogen.