Voorstellen voor herijking / toolkit

Dit digitale rapport beschrijft een aantal voorstellen voor de herijking van het beschermingsbeleid. Het betreft voorstellen die beoordeeld zijn als werkbaar, waar draagvlak voor is of kan ontstaan en die bijdragen aan de uniformering en uitlegbaarheid van het provinciaal beleid. Achtereenvolgens komen aan de orde: het bepalen van beschermingszones en de kwetsbaarheid van een winning, bescherming in de diepte, realiseren van harmoniërende functies, aandacht voor infiltrerend oppervlaktewater, generiek beleid voor opkomende stoffen, vergunningverlening, toezicht en handhaving en bescherming van ASV's.