Werkwijze

De gehanteerde werkwijze kenmerkt zich door een nauwe samenwerking met de werkgroep vanuit Vewin en IPO, met daarbij gerichte afstemming met de achterbannen van beide organisaties. Bij het komen tot implementeerbare voorstellen voor het grondwaterbeschermingsbeleid hebben we de achterbannen vijfmaal gecontacteerd; driemaal in een schriftelijke uitvraag en tweemaal tijdens de (digitale) landelijke bijeenkomst verkenning drinkwatervoorziening (d.d. 25 augustus 2020 en 27 oktober 2020). Op deze manier hebben we optimaal gebruik gemaakt van alle in- en extern beschikbare kennis en werken we aan gedeeld eigenaarschap.