Achtergrond

De bijdrage van infiltrerend oppervlaktewater aan een grondwaterwinning kan van grote invloed zijn op de waterkwaliteit.

Afwegingen infiltratie oppervlaktewater

Met de gebiedsdossiers / uitvoeringsprogramma’s wordt in enkele regio’s invulling gegeven aan maatregelen rond het thema indirecte infiltratie van oppervlaktewater bij grondwaterwinningen.

Voorstel infiltrerend oppervlaktewater in grondwaterbeschermingsbeleid

Om voor dit thema het grondwaterbeschermingsbeleid aan te scherpen zijn er de volgende mogelijkheden: