Algemeen: overzicht status en beleid ASV’s

Provincies zijn bezig, vaak in co-creatie met de drinkwaterbedrijven, om Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s) aan te wijzen voor de toekomstige veiligstelling van de drinkwatervoorziening.

Beschermingsregime voor ASV’s

Vanuit het gedachtengoed van beschermen om te blijven is het zo dat zowel bestaande locaties alsook reserves in principe niet meer weg gaan, zodat er veel fundamenteler moet worden gekeken hoe de winningen hun plaats in het watersysteem kunnen

Afwegingskader bescherming ASV’s

In de volgende figuur staat een afwegingskader, waarin de onderwerpen en vragen uit de voorgaande paragrafen zijn verwerkt in een stroomschema.